Skoč na hlavní obsah
PRODEJNA JM MARKET SIRKOVÉ LÁZNĚ

Divize demolice

Demolice jsou naší specializací a provádíme je na celém území ČR!

Nabídka demolicí je velmi široká, provádíme:

  • mostů a mostních těles
  • demolice budov
  • hal a objektů
  • speciální demolice
  • demolice výškových objektů
  • komínů...ad.


Provádíme i demolice objektů s ekologickou zátěží:

  • bývalých vojenských objektů
  • bývalých továren
  • laboratoří znečistěných ropnými a chemickými látkami.. ad.


Zajistíme bezpečnou likvidaci a uložení všech druhů odpadů z demolice.

V případě Vašeho zájmu o demolici Vás navštíví náš technik a doporučí, s ohledem na požadovanou demolici, navrhovaný postup. Po odsouhlasení Vám vypracujeme cenovou nabídku.

Demolice provádíme vysoce profesionálním způsobem za pomocí demoličních bagrů s výškou ramene 40m, kladiv, nůžek, kleští a další techniky. Některé speciální demolice mohou proběhnout i řízeným odstřelem.

Postup při demolici budov je takový, že nejdříve jsou jednotlivé objekty vyklizeny. Okna a dveře, popř. světlíky jsou zbaveny skleněných výplní, vybourány z rámů. Klademe důraz na bezpečnost a proto při ručním rozebírání jsou skleněné a jiné nebezpečné ostrohranné předměty odstraněny a uloženy tak, aby nedošlo k úrazu. Dále se odstraní střecha a demolice pokračuje bouráním stropů, vnitřních příček a schodišť. Poté dojde k bourání venkovních zdí. Toto je prováděno z venkovní strany objektu tak, aby nemohlo dojít k ohrožení osob a majetku. Nakonec jsou vybourány základy, případně okolní plochy, dle přání zákazníka. Demolice není přerušena, pokud není zajištěna stabilita bouraných objektů nebo jejich částí. Demolice je prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení okolních objektů, majetků a samozřejmě osob.

Po ukončení demolice dojde k rozdělení odpadu a jednotlivé odpady jsou odvezeny na příslušné skládky. Pokud má zákazník zájem o další recyklaci stavebních odpadů, provádíme drcení a třídění na místě. To má tu výhodu, že z původního odpadu se stává plnohodnotný stavební materiál s příslušnými certifikáty. Vyprodukované drtě slouží jako plnohodnotná náhrada kameniva, písku a štěrku k podsypům a k terénním úpravám.


Máte zájem o naše služby? Jsme připraveni Vám obratem vyhotovit cenovou nabídku!

Kontakt:

Jiří MRÁZ
mob: +420 773 334 413
info@jmstavby.cz