Skoč na hlavní obsah
PRODEJNA JM MARKET SIRKOVÉ LÁZNĚ

Divize odpady

Uložení odpadů - recyklace

Naší hlavní výhodou je, že službu nabízíme na celém území České republiky, buď přímo v místě stavby, nebo v její blízkosti, za obvyklé ceny. Nabízíme i poradenskou činnost v této oblasti. Na požádání vypracujeme cenovou nabídku na ukládku nebo recyklaci.

Nabízíme:

  • odtěžení, odvoz a uložení výkopku
  • naložení, odvoz a uložení všech druhů odpadů
  • drcení a třídění stavební sutě na místě u zákazníka
  • odvoz a uložení nebezpečných odpadů
  • odvoz a uložení dřeva ze staveb

Ke všem uloženým odpadům budou doloženy doklady o bezpečném uložení - likvidaci suti a odpadů.

Provádění recyklace stavebních odpadů přímo na stavbách u zákazníka má tu výhodu, že z původního odpadu se stává plnohodnotný stavební materiál s příslušnými certifikáty. Vyprodukované drtě slouží jako plnohodnotná náhrada kameniva, písku a štěrku k podsypům a k terénním úpravám Zákazník ušetří dvakrát – jednou za odvoz a uložení odpadu, podruhé za nákup a dovoz kameniva. Drcení, případně třídění odpadů z demolic, je tak velice efektivním způsobem využitím odpadu a plně nahrazuje podstatně nákladnější přírodní suroviny.

Sběrný dvůr stavebních odpadů

na stavební a biologické odpady, JMStavby Morava, s.r.o. Nový Jičín, Hřbitovní 706/61

Souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství.

Druhy odpadů podle Katalogu odpadů, které mohou být v zařízení přijímány:

Katal.č. Název odpadu Kategorie odpadu
17 09 04 Směsný stavební odpad O
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce beton, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O
17 02 01 Dřevo O
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O

 

Provozní doba sběrného dvora:

leden - únor:
tzv. zimní pracovní doba- provoz pouze po předchozí domluvě v rámci běžné pracovní doby

březen - listopad:
Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00

prosinec:
Pondělí - Pátek 7:00 - 16:00
Sobota 8:00 - 12:00
polední přestávka: 11:00 - 11:30

Kontaktní osoba:

Lev KMENT
mob: +420 773 334 401

Odpovědný pracovník:

Jiří MRÁZ
mob: +420 773 334 413